Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja

Wystawa | Ucisk i walka o wolność | Wojna i okupacja | Konflikty i zbliżenie


 

Republika Federalna Niemiec i Polska do roku 1989 | "Przyjaźń" pod znakiem socjalizmu

Pamięć o wojnie i wizerunek Niemiec w Polsce | "Jest trudna historia"

 

3. Konflikty i zbliżenie
3.1 Republika Federalna Niemiec i Polska do roku 1989

Kontakty RFN z Polską były obciążone w znacznym stopniu odmiennymi doświadczeniami z okresu sprzed 1945 roku – jako sprawcy i ofiary. Podczas gdy niemieckie zbrodnie przez długi czas nie były tematyzowane, kultywowano intensywnie pamięć o ofiarach ucieczki i wypędzenia.

 

Zbliżenie obu narodów następowało najczęściej z inicjatywy pojedynczych osób. Takie osobistości, jak polityk Hans Koschnick, czy tłumacz Karl Dedecius nawiązywały kontakty i w ten sposób były inicjatorami pojednania. Strona kościelna nawoływała w 1965 roku ewangelickim memorandum i listem polskich biskupów do pojednania. W Polsce i RFN tego rodzaju inicjatywy zmieniały rozpowszechniony wizerunek drugiego państwa.

 

Walka o wolność polskiego związku zawodowego "Solidarność" odbiła się szerokim echem w zachodnioniemieckiej opinii publicznej. Panujący kryzys gospodarczy i trudna sytuacja materialna ludności po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1982 roku wywołały w RFN falę solidarności, która była dodatkowo wzmocniona rosnącą powoli świadomością zbrodni wyrządzonych przez Niemców w Polsce.

"Breslau – Sandinsel und Dominsel"
Aquarell eines aus Schlesien vertriebenen Malers
Willi Ulfig (1920–1983)
Bundesrepublik Deutschland, 1970
Regensburg, Kunstforum Ostdeutsche Galerie
Mitarbeiterinnen des Deutschen Roten Kreuzes bei der Präsentation der Spendenaktion "Ihr Paket für Polen"
Bonn, 19. Januar 1982
Berlin, Deutsches Rotes Kreuz