Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja

Wystawa | Ucisk i walka o wolność | Wojna i okupacja | Konflikty i zbliżenie


 

Agresja | Praca przymusowa | Kolonizacja, wypędzenie, eksteminnacja

Ludobójstwo | Opór i walka o honor

Koniec wojny | Wypędzenie Niemców | Wypędzenie Polaków

 

2. Wojna i okupacja
2.1 Agresja

Doskonale uzbrojony Wehrmacht pokonał zaciekle broniące się polskie oddziały w przeciągu pięciu tygodni. 17 września zgodnie z tajnym paktem Ribbentrop-Mołotow wkroczyła do Polski również Armia Czerwona. Tym samym przypieczętowany został kolejny rozbiór Polski.

 

Wehrmacht prowadził wojnę z przerażającą brutalnością. Już w trakcie wkraczania oddziały niemieckie oraz specjalne jednostki policji i SS, dokonywały masowych mordów na polskiej ludności cywilnej i jeńcach wojennych. Grupy operacyjne oraz jednostki "Volksdeutscher Selbstschutz" realizowały zaplanowaną przez reżim narodowosocjalistyczny akcję "wyniszczenia polskiej inteligencji". Jedynie do końca 1939 roku zamordowano 60 tys. przedstawicieli polskich elit.

 

Oficerowie Wehrmachtu wyrażali co prawda krytykę wobec mordów dokonywanych przez grupy operacyjne. Dowództwo Wehrmachtu uważało jednak brutalne działanie za konieczne, aby zrealizować cele zaplanowane przez kierownictwo narodowosocjalistyczne.

"Feldzug in Polen"
Sonderdruck der Zeitschrift "Deutsche Infanterie"
Berlin: Deutscher Verlag, Oktober 1939
Berlin, Stiftung Deutsches Historisches Museum
Doppelseitig beklebtes Albumblatt mit Fotografien aus dem besetzten Polen
1940/41
Fotopapier, Karton, 22,6 × 31 cm
Berlin, Stiftung Deutsches Historisches Museum