Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja

Wystawa | Ucisk i walka o wolność | Wojna i okupacja | Konflikty i zbliżenie


 

Agresja | Praca przymusowa | Kolonizacja, wypędzenie, eksteminnacja

Ludobójstwo | Opór i walka o honor

Koniec wojny | Wypędzenie Niemców | Wypędzenie Polaków

 

2. Wojna i okupacja
2.4 Ludobójstwo

Wiosną 1940 roku niemieccy okupanci rozpoczęli deportacje ludności żydowskiej do gett. Miesięcznie umierały w nich tysiące ludzi na skutek katastrofalnych warunków bytowych, głodu, chorób lub wyczerpania.

 

Napaść na ZSRR 22 czerwca 1941 roku stanowiła wstęp do systematycznej eksterminacji Żydów. Na zdobytych terenach radzieckich i wschodniej Polski grupy operacyjne przeprowadzały masowe egzekucje. Do końca 1941 roku ich ofiarą padło ponad 500 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci pochodzenia żydowskiego.

 

Od 1942 roku reżim narodowosocjalistyczny koordynował w całej Europie ludobójstwo Żydów oraz Roma i Sinti. Żydzi z zajętej przez Niemcy Europy deportowani byli do gett i obozów zagłady w okupowanej Polsce. Największym obozem zagłady był Oświęcim-Brzezinka. SS zamordowała tutaj 1 milion 100 tys. ludzi. Około 90 procent ofiar stanowili Żydzi.

Kind im Warschauer Ghetto
Joe J. Heydecker (1916–1997)
Berlin, Stiftung Deutsches Historisches Museum
Lichtbild aus der Häftlingskartei des Konzentrationslagers Auschwitz
Auschwitz, 1942
Berlin, Stiftung Deutsches Historisches Museum