Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja

Wystawa | Ucisk i walka o wolność | Wojna i okupacja | Konflikty i zbliżenie


 

Agresja | Praca przymusowa | Kolonizacja, wypędzenie, eksteminnacja

Ludobójstwo | Opór i walka o honor

Koniec wojny | Wypędzenie Niemców | Wypędzenie Polaków

 

2. Wojna i okupacja
2.3 Kolonizacja, wypędzenie, eksteminnacja

W październiku 1939 roku reżim narodowosocjalistyczny włączył do Rzeszy Niemieckiej okupowane polskie tereny jako okręgi "Kraj Warty" i "Gdańsk-Prusy Zachodnie". Oba anektowane okręgi Rzeszy miały stać się w możliwie krótkim okresie kilku lat całkowicie "zniemczone". Okupanci deportowali lub wypędzili setki tysięcy osób do "Generalnej Guberni". Działaniami tymi chciano stworzyć miejsce dla niemieckich przesiedleńców, żyjących jako mniejszość poza wschodnimi granicami Rzeszy.

 

Plany ideologii rasowej reżimu narodowosocjalistycznego wykraczały daleko poza kolonizację okupowanej Polski. W 1941 roku rozpoczęto planowanie nowego porządku w Europie Wschodniej: "Generalny Plan Wschodni" zakładał zmianę struktury etnicznej i "germanizację" terenów przeznaczonych do zdobycia. Ponad 30 milionów ludzi przede wszystkim z ZSRR i Polski miało zostać przesiedlonych na Syberię. Śmierć milionów osób "rasowo niepożądanych" była integralną częścią wojny totalnej.

Übersichtskarte: Planungsszenarien zur "völkischen Flurbereinigung" in Osteuropa
2009
Berlin, Deutsches Historisches Museum
"Deutsches Blut kehrt heim"
Sonderdruck über die Umsiedlung von „Auslandsdeutschen“ ins besetzte Polen
Hauptschulungsamt der NSDAP
München, 1941
Berlin, Stiftung Deutsches Historisches Museum