Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja

Wystawa | Ucisk i walka o wolność | Wojna i okupacja | Konflikty i zbliżenie


 

Agresja | Praca przymusowa | Kolonizacja, wypędzenie, eksteminnacja

Ludobójstwo | Opór i walka o honor

Koniec wojny | Wypędzenie Niemców | Wypędzenie Polaków

 

2. Wojna i okupacja
2.6.3 Wypędzenie Polaków

Podczas II wojny światowej miliony Polaków zostało wypędzonych przez Niemców ze swojej ojczyzny. W okresie powojennym doszło do dalszych przymusowych wysiedleń.

 

Związek Radziecki zajął tereny wschodniej Polski, które przyznane były ZSRR w pakcie Ribbentrop-Mołotow z 1939 roku. Z tych terenów wypędzona została polska ludność. Również setki tysięcy Ukraińców, Białorusinów i Litwinów musiało przesiedlić się z polskiej ojczyzny do Związku Radzieckiego. Prowizoryczny zdominowany przez komunistów rząd Polski zgadzając się na wymianę ludności podporządkowywał się wytycznym ZSRR. Równocześnie rząd wiązał z przyjęciem ludności o polskim pochodzeniu nadzieję na wzmocnienie własnego narodu. Większość z półtorej miliona wypędzonych Polaków, zostało osiedlonych na dawnych wschodnich terenach niemieckich. Rząd werbował również dobrowolnych osadników z Polski centralnej. Mieli oni na polskich Ziemiach Zachodnich odbudować życie gospodarcze i doprowadzić do "polonizacji" kraju.

Bei der Vertreibung mitgeführte Madonna
Basrelief im Rahmen
Region Wilno (Ostpolen), 1900/45
Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie
"Na scalonych ziemiach" (In den angegliederten Gebieten)
Henryk Stażewski (1894–1988)
Polen, 1950/51
Szczecin, Muzeum Narodowe w Szczecinie