Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja

Wystawa | Ucisk i walka o wolność | Wojna i okupacja | Konflikty i zbliżenie


 

Rozbiory Polski | Walka o niepodległość i zachwyt Polską

Zaostrzenie "polityki germanizacyjnej" | I wojna światowa i odzyskanie przez Polskę niepodległości

Walki graniczne i obraz wroga | Zbliżenie z wyrachowania

 

1. Ucisk i walka o wolność
1.1 Rozbiory Polski

W XVIII wieku polsko-litewska Rzeczpospolita Obojga Narodów należała do największych państw Europy. Polska była na skutek walk o wpływy do tego stopnia osłabiona, że w 1772 roku Prusy, Austria i Rosja podzieliły między sobą jedną trzecią polskiego państwa. Sytuacja ta wyzwoliła w Polsce siły reformacyjne: 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą spisaną konstytucję w Europie.
Prusy i Rosja uznały konstytucję za zagrożenie dla swojego absolutystycznego systemu władztwa. Oba państwa dokonały w 1793 roku drugiego rozbioru Polski. Po stłumieniu powstania narodowego w 1795 roku Prusy, Rosja i Austria podzieliły się pozostałym terytorium Polski.

 

W nadziei na francuskie poparcie dla niepodległej Polski, polscy ochotnicy walczyli od 1797 roku po stronie Napoleona. Porażka Napoleona zakończyła polskie nadzieje: na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku Prusy, Rosja i Austria podzieliły ponownie między sobą terytorium Polski.

"Mappa Geographica Regni Poloniae"
(Karte des Königreiches Polen)
Johann Tobias Mayer (1723–1762)
Nürnberg, 1757
Berlin, Stiftung Deutsches Historisches Museum
Der Königskuchen – Allegorie auf die erste Teilung Polens
nach Noël Lemire (1724–1801)
Deutschland, 1773/1801
Berlin, Stiftung Deutsches Historisches Museum
Tschapka für Mannschaften vom 7. Regiment Lanciers de la ligne
Frankreich, um 1812
Berlin, Stiftung Deutsches Historisches Museum