Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja

Wystawa | Ucisk i walka o wolność | Wojna i okupacja | Konflikty i zbliżenie


 

Agresja | Praca przymusowa | Kolonizacja, wypędzenie, eksteminnacja

Ludobójstwo | Opór i walka o honor

Koniec wojny | Wypędzenie Niemców | Wypędzenie Polaków

 

2. Wojna i okupacja
2.5 Opór i walka o honor

W okupowanej Polsce formowały się organizacje podziemne o różnej orientacji politycznej. Większość z nich podporządkowała się polskiemu rządowi na emigracji, posiadającemu swoją siedzibę początkowo w Paryżu, a następnie w Londynie. W 1942 roku uformowała się z różnych organizacji podziemnych Armia Krajowa. W czasie okupacji powstało państwo podziemne z własną administracją.

 

Obozy polityczne polskich Żydów zorganizowały się we własnych formacjach o charakterze cywilnym i wojskowym. Punktem kulminacyjnym oporu było powstanie w getcie warszawskim trwające od 19 kwietnia do 16 maja 1943 roku. Miało ono być znakiem walki o honor.

 

W 1944 roku Armia Krajowa nasiliła działania zbrojne aby wyzwolić polskie miasta jeszcze przed Armią Czerwoną. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło w Warszawie powstanie. Do momentu jego stłumienia życie straciło około 180 tys. Polaków, w większości cywili. Odziały SS i policji dokonały masowych mordów.

"Deutschland Kaput!" / "Polska Zwycieży!" (Polen wird siegen!)
Warschau, Privatsammlung Tomasz Szarota
Von Kämpfern des Warschauer Aufstandes getragener Wehrmachtshelm
Warschau, 1944
Warschau, Muzeum Powstania Warszawskiego