Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja
Niemcy i Polacy - 1.9.39 - Otchłań i nadzieja

Wystawa | Ucisk i walka o wolność | Wojna i okupacja | Konflikty i zbliżenie


 

Agresja | Praca przymusowa | Kolonizacja, wypędzenie, eksteminnacja

Ludobójstwo | Opór i walka o honor

Koniec wojny | Wypędzenie Niemców | Wypędzenie Polaków

 

2. Wojna i okupacja
2.2 Praca przymusowa

Dwa do trzech milionów polskich robotników cywilnych zostało zmuszonych do pracy w przemyśle i rolnictwie w Rzeszy Niemieckiej do 1945 roku. Również w okupowanej Polsce miliony ludzi musiały przymusowo pracować na potrzeby niemieckiej gospodarki wojennej.

 

Od początku praktyki rekrutacji do pracy niemieckiego okupanta odznaczały się terrorem i bezwzględną przemocą. Aby pokryć rosnące w Niemczech zapotrzebowanie na siłę roboczą, SS, policja i Wehrmacht coraz częściej organizowały na ulicach łapanki. W Niemczech życie polskich robotników przymusowych regulowane było rozporządzeniami i zakazami. Jako "rasowo niepełnowartościowi" żyli w dużo gorszych warunkach bytowych niż robotnicy zachodnioeuropejscy.

 

Wobec Żydów w okupowanej Polsce wprowadzono przymus pracy. W wielu gettach powstały fabryki i zakłady, w których produkcja prowadzona była w nieludzkich warunkach. Systematyczne wykorzystanie polskich Żydów jako siły roboczej poprzedzało ich planową eksterminację.

Abzeichen für polnische Zwangsarbeiter
Deutschland, 1940/45
Viskose, bedruckt
Berlin, Stiftung Deutsches Historisches Museum
Öffentliche Demütigung einer deutschen Frau und eines polnischen Zwangsarbeiters
Eisenach, 15. November 1940
Eisenach, Stadtarchiv